• - - - -

Systemy HLP są w pełni automatyczne. Pracują pod ciśnieniem wody komunalnej bez innych źródeł zasilania, przez co stanowią atrakcyjną alternatywę wobec tradycyjnych technik separacji zarówno w kosztach zakupu, eksploatacji, jak i serwisu.

DEMINERALIZATORY DO AUTOKLAWÓW.
Są, to urządzenia dedykowane do konkretnych modeli autoklawów. Najczęściej dostarczane są w zestawach umożliwiających łatwą integrację z autoklawem. System te oparte są o wkłady żywiczne pozwalające na skuteczną wymianie jonów: kationów i anionów obecnych w wodzie, które są odpowiedzialne za przewodność wody.

Zalety SYSTEMÓW DEDYKOWANYCH:
możliwość łatwej integracji z autoklawem,
zapewnienie wody dobrej jakości do sterylizacji parowej.

Wady SYSTEMÓW DEDYKOWANYCH:
wysoki koszt eksploatacji,
konieczność podłączenia do sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej.

HYDROLAB
Woda w laboratorium jest najważniejszym odczynnikiem chemicznym. W zależności od potrzeb laboratoryjnych powinna spełniać parametry w odpowiednich stopniach zgodnie z normami: PN-EN ISO 3696:1999, ASTM, CLSI, FP VII.
Standardowo podział jakości wód laboratoryjnych obejmuje trzy stopnie.

I stopień.
Woda wolna od zanieczyszczeń rozpuszczalnych, koloidalnych, jonowych i organicznych. Jest ona odpowiednia dla najbardziej zaawansowanych technik analitycznych. Woda ta przygotowywana jest na bazie wody drugiego stopnia czystości, a następnie doczyszczana przez mikrofiltrację (pory 0,2 &

8226; wysoka wydajność,
&

This entry was posted on Wednesday, December 2nd, 2009 at 7:02 am and is filed under Usługi. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.