• - - - -

Dezynfekcja i mycie narzędzi w myjkach ultradźwiękowych.

Narzędzia bardzo wrażliwe, które mogłyby ulec uszkodzeniu w myjniach-dezynfektorach należy myć w myjniach ultradźwiękowych w roztworze środka myjąco-dezynfekującego. Ultradźwięki to odpowiedni sposób dezynfekcji i mycia małych narzędzi, takich jak narzędzia obrotowe i oscylacyjne.

Płyn musi spełniać następujące warunki:
- Wypełnienie do oznaczonego poziomu - wanienka płuczki ultradźwiękowej musi być wypełniona do oznaczo&

Ogólne zasady postępowania z zanieczyszczonymi narzędziami.

Użyte w czasie zabiegu narzędzia, naruszające ciągłość tkanek, kontaktujące się z błonami śluzowymi, zanieczyszczone lub podejrzane o zanieczyszczenie krwią, tkankami, wydzielinami itp., stanowią zagrożenie dla pracowników. Na narzędziach tych mogą być obecne drobnoustroje chorobotwórcze, w tym wirusy przenoszone drogą krwi (HBV, HCV, HIV). W zawiązku z tym ze wszystkimi narzędziami i aparaturą używanym w opiece nad chorym należy odpowiednio postępować, aby zapobiec przenoszeniu infekcji i przeciąć drogi ich szerzenia.

Wśród narzędzi używanych w zabiegach medycznych lub leczniczych wymieniamy:
- narzędzia jednokrotnego użytku,
- narzędzia wielokrotnego użytku.

Postępowanie z narzędziami jednokrotnego użytku.
Narzędzia jednorazowe należy bezpośrednio po użyciu umieścić w odpowiednich pojemnikach do tego przeznaczonych i przekazać do unieszkodliwienia, jako odpady zakaźne.

Postępowanie z narzędziami wielokrotnego użytku.
Narzędzia po użyciu zaleca się poddawać procesom:
- mycia i dezynfekcji wstępnej,
- mycie i dezynfekcji właściwej,
- suszenia,
- pakowania,
- sterylizacji parowej.

8211; 250C),
- wilgotność 50% ( 40 &

Dezynfekcja służy głównie do ochrony personelu przed zakażeniem mikroorganizmami pochodzącymi od pacjenta i zapobiega rozwojowi zakażeń.

Narzędzia poddawane ręcznej dezynfekcji muszą być zanurzone w złożonym środku dezynfekcyjnym i roztworze środka myjącego oznaczonego certyfikatem. Należy zadbać o:
- prawidłowe stężenie,
- prawidłowy czas ekspozycji,
- prawidłową temperaturę.

Świeżo przygotowany roztwór dezynfekcyjny i roztwory myjące muszą być zużyte tego samego dnia. Jeśli będą użyte wielokrotnie, mogą pojawić się następujące problemy:
- zmniejszony efekt dezynfekcyjny w związku z obecnością zanieczyszczeń,
- niebezpieczeństwo wystąpienia korozji pochodzącej od zanieczyszczeń/białka,
- niebezpieczeństwo wystąpienia korozji w związku z wyparowaniem jeśli stężenie jest podwyższone.

Narzędzia muszą być głęboko zanurzone w płynie, co oznacza, że nie należy przeciążać narzędziami pojemnika z roztworem.
Po dezynfekcji i myciu narzędzi należy dokładnie opłukać je wodą aby usunąć jakiekolwiek resztki środków myjących. Woda do płukania powinna być czysta i odpowiadać minimalnym normom jakości wody pitnej, oraz zdemineralizowana w celu uniknięcia powstania plam wodnych. Następnie należy dokładnie wysuszyć narzędzia i zapakować w opakowania papierowo- foliowe.

Pakowanie narzędzi.

Dobrze zaprojektowane i wykonane oraz właściwie użyte opakowanie sterylizacyjne umożliwia prawidłową sterylizację i długotrwałe magazynowanie sterylnych artykułów. Istotą stosowania opakowań sterylizacyjnych jest zapewnienie skuteczności wysterylizowania zapakowanego wasadu, możliwość bezpiecznego przechowywania i manipulowania pakietem zawierającym sterylną zawartość oraz sposób jego otwierania. Do pakowania pojedynczych narzędzi i przyborów szpitalnych lub małych zestawów służą jednostronnie przezroczyste torebki, torebki samozamykające się, torebki papierowe, torebki osłonowe lub rękawy papierowo-foliowe i foliowe. Wszystkie torebki i rękawy zawierają nadrukowany wskaźnik procesu sterylizacji.

Do wyrobu rękawów i torebek papierowo-foliowych stosowana jest unikatowa sześciowarstwowa folia. Gwarantuje ona doskonałe właściwości opakowań: zgrzewalność, rozrywalność, przejrzystość, odporność na mikropęknięcia. Jest nietoksyczna. Jej skład pozwala na ekologicznie czyste spalenie w zwykłym piecu, np. w kotłowni szpitalnej.
Specjalny medyczny papier stosowany do produkcji opakowań papierowo-foliowych charakteryzują następujące właściwości:
- jest wodoodporny,
- nie pozostawia włókien ani pyłów,
- posiada porowatość odpowiednią dla przenikania gazów, ale stanowi nieprzenikalną barierę dla bakterii.

Opakowania te są przeznaczone do sterylizacji parowej.
Wyróżniamy następuje typy opakowań do sterylizacji parowej:
- torebki samoklejące papierowo- foliowe.
- rękawy papierowo &

8226; dezynfekcji termiczno-chemicznej w temperaturze 60&

Konserwacja końcówek stomatologicznych.

Prawidłowe czyszczenie i konserwacja olejem serwisowym są warunkiem nienagannego funkcjonowania i długiej żywotności końcówek i powietrznych mikrosilników stomatologicznych. Zautomatyzowany proces konserwacji odznacza się niewątpliwymi zaletami. Jest prosty, bezpieczny i ekonomiczny.

Proces smarowania spełnia dwie podstawowe funkcje:
- smaruje łożyska i przekładnie mechaniczne instrumentu;
- czyści wnętrze instrumentu;

Regularne smarowanie zapewnia długą żywotność końcówek !

ASSISTINA 301 Plus to napędzane powietrzem narzędzie do konserwacji takich instrumentów jak: turbiny, prostnice i kątnice, końcówki chirurgiczne, skalery, mikrosilniki powietrzne.

This entry was posted on Wednesday, July 22nd, 2009 at 2:02 am and is filed under Sklepy. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.