• - - - -

Nieruchomości można podzielić na wiele rodzajów. Skupmy się jednak na nieruchomości stanowiącej budynek mieszkalny, w którym lokale wynajmują poszczególni Najemcy. Właściciel, który często posiada kilka takich nieruchomości, bądź po prostu zawodowo związany jest z inną branżą, najczęściej w takim przypadku ustanawia osobę odpowiedzialną za obiekt. Niezależnie czy są to nieruchomości Olsztyn, nieruchomości Szczecin czy też nieruchomości Bielsko biała , w każdym przypadku taka osoba nazywa się zarządcą nieruchomości. Wbrew pozorom nie jest to praca łatwa. Poza zajmowaniem się wszelkimi sprawami związanymi z opieką nad obiektem, zarządca musi rozwiązywać problemy mieszkańców, związane na przykład z usterkami w części wspólnej obiektu. Musi również ustalić sposób opieki i utrzymywania czystości nad częścią wspólną, jak korytarze czy klatki schodowe i windy. Zarządca powinien również sprawować piecze nad stanem technicznym obiektu, trzymając rękę na pulsie, aby w odpowiednim czasie zarządzić stosowny remont czy konserwację.

 

This entry was posted on Sunday, January 30th, 2011 at 12:17 pm and is filed under Bez kategorii. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply