• - - - -

Programista jest to osoba zajmująca się tworzeniem i rozwojem oprogramowania. Całkiem możliwe, że pierwszą programistką w historii była Ada Lovelace. W obecnych czasach określa w zdecydowanej większości przypadków zawód nie związany z pisaniem kodu źródłowego programu, lecz wszystkie poboczne aspekty inżynierii oprogramowania. Z komercyjnego punktu widzenia, mężczyźni i kobiety wyłącznie tworzące kod źródłowy nazywa się koderami. Z akademickiego punktu widzenia programiści to grupa naukowa doskonaląca metody optymalnego pisania skryptu i osiągania coraz lepszych efektów w coraz krótszym czasie , a ponadto budowy dokumentacji pisanych skryptów.

Wolne Oprogramowanie jest to ruch programistów i użytkowników komputerów zaangażowanych w funkcjonowania na rzecz wolnego  dostępu do oprogramowania poprzez ogół użytkowników.

Wolne Oprogramowanie istniało od podstaw komputerów, gdyż od początku koderzy oprogramowania dzielili się kodem źródłowym prywatnych skryptów. Oficjalna nazwa narodziła się mniej więcej lat 80., kiedy oprogramowanie zaczęło być zamykane, kiedy zaczęto wygenerować oprogramowanie własnościowe, czego propagatorem był MS. Bardzo istotną przyczyną wykonania nazwy dla oprogramowania z otwartymi źródłami było to, że zaczęło ono tracić na popularności, przestało być zjawiskiem powszechnym, jak było dawniej. Do wytworzania odrębnej nazwy przyczyniło się również skomercjalizowanie poprzez AT&T  dostępnego poprzednio wraz z otwartymi źródłami systemu Unix, co spowodowało odcięcie dostępu do kodu , a ponadto jego swobodnego rozwoju (zobacz BSD).

Temu zjawisku przeciwstawił się haker z MIT (Massachusetts Institute of Technology), Richard M. Stallman (RMS), który zapoczątkował ruch na rzecz budowy “wolnego” oprogramowania. Sam termin wolne oprogramowanie jest o tyle problematyczny, że w języku angielskim słowo wolny (”free”) oznacza także bezpłatny. Jest zatem to przyczyną wielu nieporozumień, na stronach Free Software Foundation w ogromnej liczbie przypadków powtarzany jest zatem zwrot “free” as in “free speech,” not as in “free beer” (Wolne jak wolność wypowiedzi, nie jak bezpłatne piwo).

Richard M. Stallman jest również założycielem organizacji Free Software Foundation (FSF) - fundacja zajmuje się przede wszystkim upowszechnianiem wolnego oprogramowania , a oprócz tego rozwijaniem projektu GNU. Jedyną cechą wolnego oprogramowania jest sposobność jego dalszego rozpowszechniania i konwersji , a dodatkowo pełna przystępność jego skryptu źródłowego.

Jednakże nazwa open source powstała w 1998 wraz z rozpowszechnieniem przez Netscape Communications Corporation kodu źródłowego przeglądarki Netscape Navigator na zezwoleń gwarantującej każdemu prawa do dowolnego użytku, przemian, redystrybucji skryptu. Miało to związek z chęcią wciągnięcia dużych firm (przedsiębiorstw, działalności jednoosobowych, spółek) i korporacji do ruchu wolnego oprogramowania. Spółki te obawiały się powiązania z tego typu oprogramowaniem. Ruch otwartego oprogramowania kładzie większy nacisk na kłopoty techniczne i organizacyjne związane z wolnością skryptu, odsuwając na nieco dalszy zamiar kłopoty ideologiczne. Jego założycielami i orędownikami są Eric S. Raymond (ESR) i Bruce Perens.

 

This entry was posted on Sunday, October 31st, 2010 at 2:20 am and is filed under Internet. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply