• - - - -

Archive for July, 2009

Ogólne zasady postępowania z zanieczyszczonymi narzędziami

Posted on July 22nd, 2009 by medbit2008

Dezynfekcja i mycie narzędzi w myjkach ultradźwiękowych.
Narzędzia bardzo wrażliwe, które mogłyby ulec uszkodzeniu w myjniach-dezynfektorach należy myć w myjniach ultradźwiękowych w roztworze środka myjąco-dezynfekującego. Ultradźwięki to odpowiedni sposób dezynfekcji i mycia małych narzędzi, takich jak narzędzia obrotowe i oscylacyjne.
Płyn musi spełniać następujące warunki:
- Wypełnienie do oznaczonego poziomu - wanienka płuczki ultradźwiękowej musi być wypełniona do [...]